Fem nye projekter skal bidrage til sunde og gode børneliv

Novo Nordisk Fonden har bevilliget i alt 1,84 mio. kr. til fem nye projekter, der har til formål at fremme sund vægt og trivsel blandt børn i Danmark. Projekterne bidrager til at understøtte arbejdet i alliancen Børnevægt i balance.  

De fem projekter er:  

  1. Kortlægning af digital markedsføring af usunde fødevarer målrettet børn og unge.  

Projektejer er Hjerteforeningen. Læs mere om projektet her

  1. Guidelines til sundhedsplejersker om vejning i folkeskolen.  

Projektejer er Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, mens Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er samarbejdspartner. Læs mere om projektet her.

  1. Sund mad- og måltidspraksis i dagplejen.  

Projektejer er Madkulturen. Slagelse Kommune og Egedal Kommune er blandt samarbejdspartnerne sammen med Rådet for Sund Mad og FOA. Læs mere om projektet her

  1. Er downsizing af portioner spiseligt?  

Projektejer er Kræftens Bekæmpelse og samarbejdspartnere er bl.a. Rådet for Sund Mad. Læs mere om projektet her

  1. Formidlingsmateriale målrettet sundhedsprofessionelle til modarbejdelse af stigma samt fremme af trivsel blandt børn og voksne med overvægt.  

Projektejer er Sund By Netværket, mens Nationalt Center for Overvægt, Kræftens Bekæmpelse samt Rødovre Kommune, Ringsted Kommune, Bornholms Regionskommune, Vejle Kommune og Gentofte Kommune er blandt samarbejdspartnerne. Læs mere om projektet her

Alliancen Børnevægt i balance blev lanceret i juni 2021 og består i dag af 44 partnere, der repræsenterer patientforeninger, offentlige styrelser, kommercielle aktører, børnefaglige organisationer og forskningsinstitutioner mv. Novo Nordisk Fonden er partner og bistår med sekretariatsbetjening.  

Seneste nyheder