Den svære snak om vægt

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle inspirationsmateriale til sundhedsplejersker om vejning i folkeskolen. Formålet er at forebygge mistrivsel og spiseforstyrrelser blandt børn fra 10-årsalderen. 

Med projektet ’Den svære snak om vægt’ vil Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade bidrage til, at den obligatoriske vejning i folkeskolen bliver en tryg oplevelse for både børn og sundhedsplejersker. Formålet er at forebygge, at børnene i en tidlig alder kommer til at føle sig forkerte, og at de derfor begynder at mistrives og i værste fald udvikler en spiseforstyrrelse.  

”I Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade hører vi ofte fra unge, at deres spiseforstyrrelse startede i forbindelse med, at en voksen satte fokus på en begyndende overvægt, da de var børn. Og vi hører ofte fra sundhedsplejersker, at de gør sig overvejelser om, hvordan de skal gribe vejesituationen an, og at samtaler om vægt er vanskelige,” siger Sabine Elm Klinker, vicedirektør for Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade om baggrunden for projektet.   

Inspirationsmateriale skal hjælpe med at håndtere obligatorisk vejning 

I projektet vil Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade udvikle inspirationsmateriale til, hvordan man som skolesundhedsplejerske kan håndtere den obligatoriske vejning i folkeskolen, så der i situationen både tages højde for barnets trivsel og behovet for at vurdere barnets somatiske tilstand. Retningslinjerne målrettes sundhedsundersøgelserne fra 4. klasse.  

Den primære målgruppe for projektet er således sundhedsplejersker, mens den sekundære målgruppe er elever fra 10-årsalderen og op, hvor spørgsmål om vægt og udseende begynder at trænge sig på.  

”Ved at give landets skolesundhedsplejersker redskaber til at tale med børn og deres forældre om vægt på en konstruktiv måde, der ikke får barnet til at føle sig forkert, vil projektet bidrage til at mindske og modvirke stigma omkring overvægt. På den måde bidrager projektet til at fremme gode og sunde børneliv for alle børn,” uddyber Sabine Elm Klinker.  

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har modtaget en bevilling på 249.400 kr. fra Novo Nordisk Fonden til projektet, der gennemføres med faglig støtte fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Projektet løber fra 2022-2023. 

For mere information om projektet kontakt venligst Sabine Elm Klinker, vicedirektør for Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade på sk@spiseforstyrrelse.dk.

Seneste nyheder