Om Børnevægt
i Balance

Sund vægt defineres som en vægt, der sikrer trivsel, både fysisk, mentalt og socialt.

Børnevægt i Balance er en alliance mellem samarbejdspartnere, der arbejder for, at børn skal have gode rammer for at vokse op med sund vægt og en sund krop og bevare den gennem livet.

Sådan er det desværre ikke for alle børn i dag. Udviklingen går den forkerte vej og påvirker stadig flere børn i Danmark. Konsekvenserne kan være alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for det enkelte barn.

Samtidigt følger sund vægt ofte med barnet ind i voksenlivet, med positive effekter for både den enkelte og samfundet som helhed. Derfor er der behov for at sikre alle børn retten til gode og sunde børneliv.

Der er ikke tale om ét problem med én løsning. Det er en kompleks udfordring, der kræver strukturelle, tidlige, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, der påvirker årsagerne til overvægt og de afledte konsekvenser som dårligere helbred, lavt selvværd, social isolation, eksklusion og stigmatisering.

Det handler om bevægelse, mad, søvn, trivsel, sociale skel, adgang til fællesskaber og meget, meget mere.

For at lykkes med den overordnede ambition om at fremme sund vægt blandt alle og reducere andelen af børn med overvægt forpligter alliancepartnerne sig på, hver for sig og sammen, at bidrage til:

Sådan arbejder Børnevægt i Balance

Børnevægt i Balance er en selvstændig og uafhængig enhed. Novo Nordisk Fonden bistår med sekretariatsbetjening af alliancen, men deltager ellers på lige fod med de øvrige medlemmer.

Alliancen har et langsigtet perspektiv og inviterer til, at flere partnere løbende kan tilslutte sig arbejdet.

Arbejdet i alliancen baseres på solid viden om de mange problematikker, der er koblet til sund vægt hos børn, og favner de mange forskellige perspektiver, der har betydning. Herunder skal især børnene selv og de voksne omkring dem involveres.

Læs mere om governance for alliancen her.