Alliance-
partnere

Børnevægt i Balance består af en bred gruppe af handlekraftige aktører på tværs af områder, der i kraft af deres forskellighed kan skabe en forandring.

Sammen vil alliancepartnerne:

Alliancepartnerne forpligter sig til at bakke op om og arbejde for de fælles målsætninger, og kan sammen eller hver for sig iværksætte aktiviteter. Partnerne kan have forskellige fokusområder f.eks. på bevægelse, mad, søvn og trivsel. Eller forskellige tilgange til hvordan familie, fællesskaber og kompetente fagprofessionelle inddrages.

Vil din organisation være med i
Børnevægt i Balance?

Børnevægt i Balance er åben for, at flere partnere løbende kan tilslutte sig alliancen. Alliancepartnerne forpligter sig for en periode på minimum to år til at starte med. Derefter kan alliancepartnerne tage stilling til deres fortsatte engagement og alliancens fremadrettede arbejde.

Kontakt

Novo Nordisk Fonden varetager sekretariatsbetjeningen af Børnevægt i Balance.

Kontakt Anne Friis Krarup, Senior Project Manager, Novo Nordisk Fonden for mere information om Børnevægt i Balance, inkl. mulighederne for at blive alliancepartner:

Tlf.: +45 22 34 08 30

E-mail: afk@novo.dkinfo@boernevaegtibalance.dk