Kortlægning af digital markedsføring af usunde fødevarer målrettet børn og unge

Hjerteforeningen har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til at lave en kortlægning, der skal belyse i hvilket omfang og hvordan danske unge i alderen 13-17 år udsættes for digital markedsføring af usunde fødevarer. Formålet er at blive klogere på, hvilke initiativer der kan beskytte børn og unge mod digital markedsføring af usund mad og drikke.  

Med projektet ”Kortlægning af digital markedsføring af usunde fødevarer målrettet børn og unge” vil Hjerteforeningen undersøge, hvordan unge gennem flere digitale kanaler bliver fristet af reklamer og skjult markedsføring til at tænke på, købe og spise usunde fødevarer, her defineret som fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker.  

”Der er solid evidens for, at markedsføring af fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker til børn og unge påvirker deres holdninger, smagspræferencer, fødevarepræferencer og indkøbsønsker i en uhensigtsmæssig retning og bidrager til øget forbrug af disse fødevarer. Det fører til en øget risiko for overvægt og større indtag af madvarer, der ikke fremmer en sund udvikling blandt børn og unge. Derfor har børn og unge et krav på særskilt beskyttelse mod markedsføring af usunde fødevarer,” siger Natasha Selberg, ernæringsfaglig seniorkonsulent  i Hjerteforeningen, om baggrunden for projektet. 

Kortlægningen skal bidrage til at beskytte børn og unge  

I projektet vil Hjerteforeningen monitorere 20 af madbranchens egne profiler på sociale medier, monitorering af indhold på 15 populære influenceres kanaler, samt en crowdsourcing, der via billeddokumentation giver indblik i ca. 40 børn og unges møde med reklamer og markedsføring digitalt. Metoderne er valgt på den måde, så Hjerteforeningen kan monitorere mange forskellige digitale platforme og virkemidler. 

”Danske børn og unge har et højt skærmforbrug på deres smartphones, computere, tablets og sociale medier, hvor markedsføringen er mere indirekte, subtil og målrettet. Dette er særlig problematisk i forhold til disse aldersgrupper, da de er lette at påvirke, og det kommercielle marked bruger teknikker, som børn og unge er særligt sårbare overfor, bl.a. fordi det er sværere at gennemskue som reklame,” supplerer Anne Sofie Bæk-Sørensen, seniorkonsulent i Hjerteforeningens Team Forebyggelse og Udvikling. 

Efter projektets afslutning vil Hjerteforeningen sammen med relevante samarbejdspartnere arbejde for mere oplysning og lovgivningsmæssige initiativer, der kan beskytte børn og unge mod digital markedsføring af usunde fødevarer.  

Hjerteforeningen har modtaget en bevilling på 400.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til projektet, som også er støttet af Sundhedsministeriets Aktivitetspulje. Projektet løber fra 2022-2023. 

For mere information om projektet kontakt venligst Camilla Eklund, fondskonsulent i Hjerteforeningen på eklund@hjerteforeningen.dk

Seneste nyheder