Formidlingsmateriale skal modarbejde stigma og fremme trivsel for børn og voksne med overvægt

Sund By Netværket har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle et formidlingsmateriale, der kan hjælpe fagpersoner til at kommunikere om overvægt og med borgere, der har overvægt på en måde, som ikke fremmer overvægtsstigmatisering. Formålet er at reducere den stigmatisering, der er relateret til overvægt.  

Sund By Netværkets temagruppe om forebyggelse af overvægt blandt børn, unge og voksne vil samle viden og anbefalinger til god kommunikation om overvægt i en kort, let læselig guide, som lanceres til juni 2023. Det sker i projektet ”Modarbejdelse af stigma samt fremme af trivsel for børn og voksne med overvægt – et formidlingsmateriale”. Materialet er målrettet fagpersoner i kommuner og regioner, men kan også bruges af andre, der ønsker at blive klogere på, hvordan man kan kommunikere om overvægt uden at fremme stigmatisering.  

”Erfaringerne i kommunerne og regionerne viser, at der er ændringer i gang i tilgangen til overvægt og i tilgangen til borgere, der har overvægt – både blandt børn og voksne. I Sund By Netværkets temagruppe for forebyggelse af overvægt blandt børn, unge og voksne er der et stort behov for at arbejde videre med formidling og kommunikation omkring overvægt, da det dagligt er en udfordring i mødet med borgerne. Der er også kommet mere evidens for, at stigma i sig selv er psykisk og fysisk skadeligt,” siger projektleder Jan Alex Andersson om baggrunden for projektet.  

Formidlingsmaterialet bygger på internationale erfaringer og tæt samarbejde 

I projektet vil Sund By Netværket udvikle et materiale, der både giver indsigt i den kompleksitet, der ligger bag udviklingen af overvægt og samtidig guider fagpersonale i, hvordan man kan tale og skrive respektfuldt om overvægt og med borgere, der har overvægt.  

”Andre lande har udviklet et lignende formidlingsmateriale til at reducere overvægtsstigmatisering såsom SHIFT fra Australien eller 5As i Canada. Men det findes ikke i Danmark. Projektet vil derfor tage udgangspunkt i de eksisterende udgivelser og tilpasse dem til en dansk kontekst, ”uddyber Jan Alex Andersson, der understreger, at Sund By Netværket i projektet vil samarbejde med en række relevante aktører og eksperter for at inddrage deres gode viden og erfaringer for at kvalificere formidlingsmaterialet. 

Sund By Netværket har modtaget en bevilling på 395.750 kr. fra Novo Nordisk Fonden til projektet, der gennemføres i tæt samarbejde med Nationalt Center for Overvægt, Kræftens Bekæmpelse, Statens Institut for Folkesundhed samt Rødovre Kommune, Ringsted Kommune, Bornholms Regionskommune, Vejle Kommune og Gentofte Kommune. Projektet løber fra 2022-2023. 

For mere information om projektet kontakt venligst Jan Alex Andersson, projektleder i Sund By Netværket på jaan@sundbynetvaerket.dk eller læs mere om projektet på Sund By Netværkets hjemmeside her

Seneste nyheder