Hvordan omtales overvægt i udvalgte danske medier?

Det er et spørgsmål, som alliancen Børnevægt i balance, har forsøgt at blive klogere på. Alliancen har fået bureauet MUST til at lave en analyse af, hvad der karakteriserer udvalgte danske mediers dækning af emnet overvægt. Alliancens formål med analysen har været at blive skarpere på, hvordan alliancen kan være med til at sætte børns sundhed, vægt og trivsel højere på dagsordenen samtidig med at arbejde for at modvirke stigma i relation til overvægt.

I analysen fremgår det, at ny viden og ekspertkilder dominerer artikler, hvor der tales direkte om overvægt som emne. Her omtales overvægt nuanceret og med en vis forsigtighed. Særligt, når det handler om overvægt blandt børn. Når medierne derimod portrætterer overvægt indirekte, fx i forbindelse med anmeldelser o. lign., , har italesættelsen en noget anden karakter. Her kobles overvægt ofte sammen med negativt ladede tillægsord som grim, ulækker og klam mv. Samtidig viser analysen, at udtalelser om overvægt fra politikere er meget få og ofte ledsages af negativ opmærksomhed, hvorfor MUST bl.a. konkluderer, at politikere kan have brug for hjælp til at kunne begå sig på feltet, der præges af mange forskellige holdninger og tilgange.

Analysen bygger på samtlige artikler i Berlingske, nyhederne.tv2.dk, dr.dk, BT og Politiken fra januar 2021 til juli 2022, som indeholdt ordene ”overvægt”, ”overvægtige” og ”tykke”.  I analysen kommer MUST også med en række anbefalinger til, hvordan alliancen kan arbejde videre med at sætte sundhed, vægt og trivsel højere på dagsordenen.

”Analysen peger på, at de eksperter, der udtaler sig til medier om overvægt, er nuancerede og respektfulde. Men analysen peger også på, at der er et stort arbejde forude i forhold til at arbejde med at  fremme forståelsen af, at størrelsen af vores kroppe ikke afspejler vores værdi som mennesker,” siger Anne Friis Krarup, der sekretariatsbetjener Børnevægt i balance som Senior Project Manager i Novo Nordisk Fonden.

Sund By Netværket, som er partner i alliancen, er ved at udvikle et materiale, der både giver indsigt i den kompleksitet, der ligger bag udviklingen af overvægt og samtidig guider fagpersonale i, hvordan man kan tale og skrive respektfuldt om overvægt og med borgere, der har overvægt (læs mere om projektet her). 

”Det kan være, at vi i alliancen med afsæt i det materiale, som Sund By Netværket netop er ved at udarbejde, skal inddrage journalister og mediefolk og få dem med ind i udviklingen af materialet, så vi kan skabe en dialog om, hvordan vi sammen og hver i sær kan bidrage til at forebygge vægtstigmatisering,” uddyber Anne Friis Krarup i forhold til, hvordan alliancen vil bruge analysens resultater.

Læs hele MUST analyse inkl. metode her.

Seneste nyheder