Tre nye alliancepartnere

Diabetesforeningen, KFUM’s Sociale Arbejde og Kost og Ernæringsforbundet har tilsluttet sig Børnevægt i balance fra maj 2022.

Det betyder, at alliancen i dag tæller 42 partnere, der ønsker at arbejde for at fremme sund vægt og trivsel blandt alle børn i Danmark.

”Vi er blevet partner i Børnevægt i balance, fordi vi gerne vil være med til at tage ansvar for, at børn vokser op i sunde rammer, hvor alle uanset social baggrund kan leve et liv, der fremmer sunde kost- og motionsvaner, sund vægt og mental trivsel. Det gør vi bedst i fællesskab med de mange relevante partnere i alliancen”, siger Ane Eggert Jackson, vicedirektør i Diabetesforeningen, som netop har fået ny strategi, hvor forebyggelse blandt børn og unge er højt prioriteret.

Alliancen er en sammenslutning af en bred kreds af bl.a. sociale og sundhedsfaglige organisationer. KFUM’s Sociale Arbejde, som er en af de tre nye alliancepartnere, har stor erfaring med og kompetencer inden for sociale indsatser rettet mod de mest udsatte familier.

”Børnevægt i balance arbejder bl.a. for at fremme lighed i sundhed blandt børn. I alliancen kan vi inspirere hinanden til, hvordan vi bliver endnu bedre til at sammentænke sociale og sundhedsfaglige indsatser, som er nødvendigt, hvis vi vil skabe en bedre hverdag for alle børn i Danmark”, siger Michael Aagaard Seeberg, udviklingschef i KFUM’s Sociale Arbejde.

Kost og Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for ernæringsprofessionelle som f.eks. professionsbachelorer i ernæring og sundhed og ernæringsassistenter. Det er Kost og Ernæringsforbundets fokus på børn og unges sundhed, udvikling og trivsel, der har fået dem til at tilslutte sig til alliancen.

”Mad og måltider spiller en central rolle for børns sundhed, udvikling og trivsel. Samfundet har et særligt stort ansvar for at sikre, at vores børn får tilbudt varieret mad i alle sammenhænge – for det spiller en afgørende rolle i forhold til at forebygge overvægt hos børn og for at hjælpe børn og unge med at få et balanceret og godt forhold til egen krop. Derfor har Kost og Ernæringsforbundet et stort fokus på, at der skabes en stigmafri offentlig samtale om vægt. Vi ser alliancen som en stærk og central aktør, som kan være med til at rykke en helt afgørende samfundsmæssig dagsorden – til gavn for først og fremmest det enkelte barn, men også samfundet som helhed”, siger Mercan-Ellen Nielsen, chef for Politik- og professionsafdelingen i Kost og Ernæringsforbundet.

Alliancen Børnevægt i balance optager nye alliancepartnere to gange om året i hhv. maj og november.

Kontakt afk@novo.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om alliancen.

Seneste nyheder