Podcast: Hvordan knækker vi overvægtskurven – uden at stigmatisere?

Når børn og unge udvikler overvægt, skyldes det et komplekst samspil af fysiske, psykiske og sociale faktorer. Det kan man blandt andet læse om i rapporten ”Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge”, der er udgivet af Vidensråd for Forebyggelse.

Rapporten konkluderer, at der ikke er stærk evidens for effekten af de eksisterende indsatser, der i dag anvendes for at forebygge overvægt. En af årsagerne kan være, at de forebyggende tiltag simpelthen er startet for sent – nemlig når barnet er blevet undfanget.

Et nyt forskningsprojekt kaldet PREPARE CHILD vil derfor rette blikket en generation tilbage for at undersøge, om det er muligt gennem livsstilsinterventioner at ændre det epigenetiske udtryk hos kommende forældre, så deres børn får reduceret risikoen for at udvikle svær overvægt og andre metaboliske tilstande som eksempelvis diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

”Epigenetik handler om, hvordan vores gener kommer til udtryk. Hvis man har ét epigenetisk udtryk, har man en øget risiko for nogle sygdomme, og den epigenetik kan man gå ind og ændre på. Vi kan faktisk reducere eller forøge den risiko for at udvikle sygdomme senere i livet,” forklarer Nina Geiker, som er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og forskningsansvarlig for PREPARE CHILD-projektet, der udføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Hvidovre Hospital.

I podcasten Forskningsfortællinger, som udgives af Novo Nordisk Fonden, fortæller Nina Geiker mere om perspektiverne ved projektet PREPARE CHILD, og hvordan studiet konkret bliver udført.

Hvorfor hænger overvægt og stigmatisering sammen?

Podcasten ser også nærmere på de psykosociale problemer, som mange børn og unge med især svær overvægt, ofte oplever. Ifølge rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse rammes mange børn og unge med overvægt nemlig af stigmatisering, mobning og drilleri, lavt selvværd og nedsat livskvalitet.

Laila Walther er direktør for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS), som har stigmatisering af personer med blandt andet overvægt helt tæt inde på livet. I podcasten fortæller hun, at der er en række ting, vi som samfund skal ændre, hvis vi både skal gøre op med stigmatisering på grund af vægt og mindske udbredelsen af overvægt blandt børn og unge.

”Det kan aldrig være det enkelte barns ansvar, hvad det vejer. Det kan aldrig være unges ansvar, hvad de vejer. Der må være et samfund, der sikrer nogle rammer, så det er nemmere at fastholde et sundt liv; både forstået som et liv med motion og sund kost, men også et liv med trivsel i centrum. Hvor venner og fritidsinteresser er det, der er omdrejningspunktet for det glade og sunde børne- og ungdomsliv,” siger Laila Walther.

I et samfund, der tager ansvar for børn og unges sundhed og trivsel og samtidig mindsker udbredelsen af overvægt, er det også nødvendigt at udvide rammerne for, hvad der opfattes som ”normalt”, når det handler om vores kroppe, mener Laila Walther.

”I dag i Danmark er normalområdet for vægt simpelthen så snævert. Hvis du bare er en millimeter for tynd eller for tyk, så falder du udenfor. Og det er ret alvorligt. Uanset om du er for tynd eller tyk, så betyder det, at folk dømmer dig på dit udseende. De tror, de ved, hvad du er indeni, ved at se på dig udenpå. Der burde være meget større rammer for, hvad der er normalt. Og det, der falder uden for normaliteten, handler om, hvordan vi ser ud – ikke, hvilke egenskaber vi har,” er budskabet fra Laila Walther.

Forskningsfortællinger kan bl.a. høres hos Apple Podcasts og hos Spreaker.

Seneste nyheder