Otte budskaber fra paneldebat på Folkemødet 

Børnevægt i balance var på Folkemødet 2022 medafsender af paneldebatten ”Overvægt og mistrivsel blandt børn og unge: Hvordan kommer vi problemerne til livs?” sammen med Novo Nordisk Fonden. 
Otte skarpe budskaber fra debatten var:  

Vi skal…

 • Sætte strøm til forebyggelsen af overvægt blandt børn, da vi ikke kan behandle os ud af udfordringerne med overvægt.  
 • Forebygge klogt for at mindske og modvirke stigma i relation til overvægt. 
 • Tage overvægt blandt børn og den mistrivsel, der ofte følger med seriøst på samme niveau som andre kroniske lidelser og samtidig sikre, at de fagfolk, der møder børn med svær overvægt, har kompetencerne til at hjælpe børnene.  
 • Tænke det social- og sundhedsfaglige område samme for at knække den sociale ulighed i overvægt og sundhed blandt børn. 
 • Skabe fællesskaber om sunde vaner og almengøre samtalen om det sunde liv i samarbejde med civilsamfund og familier. 
 • Skal tænke langsigtet og arbejde i partnerskaber herunder styrke samspillet mellem relevante aktører som kommuner, sundhedsvæsenet, de kommende sundhedsklynger og civilsamfundet i arbejdet for at forebygge overvægt. Ingen kan løfte opgaven alene – det kræver en fælles indsats fra alle.  
 • Blive klogere på, hvordan vi forebygger overvægt blandt børn og dele den nye viden, så den kan blive omsat i praksis.  
 • Have en folkesundhedslov, så vi tænker sundhed ind i alle politikker for at bidrage til at forebygge overvægt og mistrivsel blandt børn og unge. 

Peter Lund Madsen var moderator og paneldeltagere var: 

 • Karin Friis Bach (RV), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg  
 • Thomas Gyldal Petersen (S), borgmester i Herlev Kommune og formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg  
 • Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår  
 • Arne Astrup, Senior Project Director, Healthy Weight Center, Novo Nordisk Fonden  
 • Cilius Esmann Fonvig, læge, ph.d., formand for Danske Børnelægers overvægtsudvalg  

Seneste nyheder